نمایندگی

مشخصات موسسه/شرکت/مرکز خدمات :

مشخصات فردی

آدرس

وضعیت تعمیرگاه در شهرستان
نوع مالکیت
موقعیت ملک

مشخصات مکانی مرکز خدمات

زمینه فعالیت (سابقه فعالیت)

لطفا میزان سابقه کاری خود را در طمینه موارد زیر بیان نمایید.

مرکز شما نمایندگی رسمی چه شرکت‌هایی را دارد؟

در صورت وجود بیش از یک نمایندگی علامت + را بزنید.

تاریخ شروع همکاری