نظر مشتریان

feedback
نحوه برخورد فروشنده
نحوه برخورد تحویل‌دهنده کالا
وقت‌شناسی در تحویل کالا
نحوه برخورد تکنسین
وقت‌شناسی تکنسین
نحوه آموزش تکنسین
پوشش ظاهری تکنسین
وقت‌شناسی در تعمیرات
رضایت‌مندی از تعمیر
وقت‌شناسی در ارسال
سلامت کالا
وقت‌شناسی راننده
نوع برخورد راننده
رضایت‌مندی از وضعیت ارسال/دریافت